Välkommen till Redovisningsbyrån Öckerö AB – din hjälp med ekonomi och löner

Aktuellt

Publicerat 24 februari 2017

Lantmäteriets handläggningsgranskas

En viktig anledning till att byggprocesser tar lång tid är delvis handläggningstiderna på myndigheter. Lantmäteriets handläggningstider uppfattas av många som särskilt långa. Regeringen har därför beslutat om att myndighetens handläggningstider ska kartläggas för att bättre snabba på processen. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Betalningsansvar för gemensamt lån

När en kreditgivare genom förlikning gör upp med en av flera låntagare som är gemensamt ansvariga för samma lån så svarar de övriga därefter bara för sin andel av det ursprungliga lånet. Det framgår av en dom från Högsta domstolen. Rolf och Edith lånade 300 000 kr av ett finansföretag. Enligt skuldebrevet svarade de solidariskt för hela skulden. Eftersom lånet inte …

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Regeringen föreslår i en proposition att alla företag som betalar ut lön ska uppge de anställdas inkomster på individnivå varje månad till Skatteverket, i stället för en gång per år i en kontrolluppgift. Syftet med regeringens förslag om arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI, är att minska skattefusk och skatteundandragande. Därför föreslår man att vissa uppgifter om …

Läs mer