Vision

Redovisningsbyrån Öckerö AB:s långsiktiga vision är att fortsätta med en stabil expansion inom nuvarande affärsområde och vara den ledande byrån inom vårt affärsområde i Öckerö kommun. Expansionen kommer dels ske inom nuvarande geografiska område men också på Västra Hisingen som befinner sig i ett mycket expansivt skede.

 

Affärsidé
Vår affärsidé är att bedriva en aktiv och kostnadseffektiv redovisning och rådgivning inom ekonomi och beskattning samt att tillhandahålla där tillhörande tjänster. Vår ambition är att ge företagen den hjälp och stöd som behövs för att utveckla företaget och företagaren på bästa sätt. Med ett personligt bemötande och hög kompetens ge företagen i vårt närområde bästa service tillsammans med de samarbetspartner vi har inom skatt och juridik.