Personal

Pär Simonsson

Auktoriserad Redovisningskonsult
Har varit verksam sedan 1991 inom branschen, varav byråchef sedan 2003 för Redovisningsbyrån Öckerö AB. Är Auktoriserad Redovisningskonsult och Diplomerad Företagskonsult.
Utöver jobbet som ekonom har Pär olika styrelseuppdrag och är vice ordförande i Företagarföreningen på Öckerö.

Tel: 031-79 79 553
E-post: par@rvb.se

Christian Simonsson

Auktoriserad Redovisningskonsult
Jobbar på Redovisningsbyrån Öckerö AB sedan 2006. Är sedan hösten 2007 delägare i byrån.

Tel: 031-79 79 552
E-post: christian@rvb.se

Anette Nordström

Auktoriserad Redovisningskonsult
Började på Redovisningsbyrån Öckerö AB 2004. Är sedan 2010 Auktoriserad Redovisningskonsult.

Tel: 031-79 79 558
E-post: anette@rvb.se

Maria Palm

Redovisningskonsult
Maria är från februari 2007 en av våra medarbetare på Redovisningsbyrån Öckerö AB.

Tel: 031-79 79 554
E-post: Maria Palm

Ing-Mari Wallhult

Redovisningskonsult
Värvades till Redovisningsbyrån Öckerö AB i februari 2007. Ing-Mari har lång erfarenhet av både bokföring och löneadministration.

Tel: 031-79 79 557
E-post: ingmari@rvb.se

Malin Jansson

Redovisningskonsult
Har tidigare jobbat med administration och redovisning i små och stora företag. Började på Redovisningsbyrån Öckerö AB våren 2008.

Tel: 031-79 79 563
E-post: malin@rvb.se

Christina Palm

Auktoriserad Redovisningskonsult
Gjorde sin praktik via IHM Business School hos oss i april 2009 och började därefter på Redovisningsbyrån Öckerö AB augusti 2009.

Tel: 031-79 79 562
E-post: christina@rvb.se

Evelyn Fhager

Auktoriserad Redovisningskonsult
Arbetade tidigare på en Revisionsbyrå i Göteborg och anställdes av Redovisningsbyrån Öckerö AB i augusti 2011.

Tel: 031-79 79 551
E-post: evelyn@rvb.se

Amanda Esberg

Redovisningskonsult
Efter studier på Jensen Eduction yrkeshögskola och praktik hos oss anställdes Amanda våren 2013. Har tidigare erfarenheter inom såväl fordonsindustrin som konfektionsbranschen.

Tel: 031-79 79 560
E-post: amanda@rvb.se

Nahid Araghi

Redovisningskonsult
Nahid genomförde sin praktik på Redovisningsbyrån Öckerö AB våren 2014 och började därefter sin anställning hos oss. Med en ekonomisk universitets-utbildning från Iran i grunden har hon snabbt anpassat sin kunskap till det svenska bokföringssystemet.

Tel: 031-79 79 559
E-post: nahid@rvb.se

Sofia Carling

Redovisningskonsult
Efter civilekonomexamen våren 2014 anställdes Sofia hösten 2014. Sofia uppfyller redan de formella kraven på en Auktoriserad Redovisningskonsult och samlar på sig fem års arbetserfarenhet för Auktorisationen.

Tel: 031-79 79 556
E-post: sofia@rvb.se

Magnus Olausson

Redovisningskonsult
Hösten 2013 påbörjade Magnus en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning och genomförde sin praktik hos oss. Efter examen våren 2015 anställdes Magnus som Redovisningskonsult på Redovisningsbyrån Öckerö AB.

Tel: 031-79 79 561
E-post: magnus@rvb.se

Anna Ahlsell

Redovisningskonsult
2015 påbörjade Anna en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning mot redovisningsekonomi och arbetar sedan våren 2017 på Redovisningsbyrån Öckerö AB.

Tel: 031-79 79 560
E-post: anna@rvb.se

Cathrine Gillholm

Redovisningskonsult
Har tidigare jobbat på en redovisningsbyrå i Göteborg. Började på Redovisningsbyrån Öckerö AB i februari 2016

Tel: 031-79 79 555
E-post: cathrine@rvb.se