Hjälp med bokföring och redovisning!

Bokföring och redovisning kan beskrivas som ett sätt att föra bok över ett företags ekonomiska medel. Enligt bokföringslagen ska alla näringsidkare bokföra och utöver själva kravet att föra bok så måste alla siffror vara rätt registrerade. Dessa siffror redovisas sedan till olika intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi och att dina affärer är i god ordning. Det är många företagare som behöver professionell hjälp med bokföring och redovisning. Som Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper vi till med företagets ekonomiska händelser.

Bokföring och rapporter

Oavsett om du som företagare söker hjälp med bokföring för enskild firma eller ett större företag så är Redovisningskonsultens arbete ovärderligt. Med bokföring menas att bok förs över företagets ekonomi och då registreras allt det som ska bokföras i datumordning. Utifrån den löpande bokföring som vi sköter åt ditt företag, kan ett antal olika rapporter tas fram för uppföljning. Balansrapport, resultatrapport, verifikationslista samt huvudbok, är exempel på rapporter som fungerar som underlag för analyser.

Redovisning för goda affärer

Redovisning är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Löpande redovisning innebär att redovisningen/bokföringen sköts löpande under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Det är bokslutet som sedan påverkar och ligger till grund för företagets framtida affärer. Många beslut om affärsmässiga samarbeten bygger på den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig och därför är det extra viktigt ur en affärssynpunkt att du har löpande koll på företagets bokföring. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser ska följa en strikt lagstiftning som bland annat bygger på Svensk skattelagstiftning. Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas årsredovisning för aktiebolag och årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Arbetet med redovisningen är därför väldigt komplext och bör utföras av någon som är expert på området, förslagsvis en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Fortnox & Wolters Kluwer

Tillsammans med våra programleverantörer har vi förutsättningar att skräddarsy en lösning som passar precis ditt behov. Allt ifrån en helt digitaliserad lösning, för att nyttja automatiseringar och förenklingar som är möjlig med dagens teknik, till en traditionell lösning där vi får in alla underlag och ser till att de blir redovisade på korrekt rätt. Oavsett hur din lösning ser ut är vårt mål att du som kund ska känna dig trygg och att ditt företag utvecklas i den riktning du vill. Vi har valt att samarbeta med Fortnox då det skapar möjlighet till en effektiv hantering av det löpande redovisningsarbetet och ger dig som kund valfriheten att utföra vissa moment själv eller lämna allt till oss. Vid räkenskapsårets slut tar bokslutsarbetet vid och då använder vi oss av välrenomerade Wolters Kluwer programvaror inom bokslut och skatt. Med vår kompetens och effektiva programvaror kan vi säkerställa kvalitén på boksluten och jämföra ditt företag med liknande företag inom samma bransch och på så vis identifiera förbättringsområden tillsammans med dig. Alla inlämningar till olika myndigheter sker digitalt och vi ansvarar för att det sker i rätt tid.