Bokslutsrapport och Periodbokslutsrapport

En Bokslutsrapport är ett kvalitetskvitto för ditt företags redovisning. Endast en Auktoriserad Redovisningskonsult kan upprätta en Bokslutsrapport eller en Periodbokslutsrapport åt företaget. När revisionsplikten år 2010 slopades för mindre företag, behövdes en modern form av rapportering för att intyga kvaliteten i företagens bokföring, redovisning och bokslut. Bokslutsrapporten efterfrågas idag av bland annat banker och kreditinstitut, och är en bekräftelse på att företagets redovisning håller god kvalitet.

Bokslutsrapport, Periodbokslutsrapport eller revisionsberättelse?

Vad är egentligen skillnaden mellan revisionsberättelse, Bokslutsrapport och Periodbokslutsrapport? Dessa tre fungerar alla som ett kvitto på redovisningen, men på olika sätt. Bokslutsrapporten lämnas en gång per år och en Periodbokslutsrapport kan således lämnas för önskad period, flera gånger om året. En revisionsberättelse lämnas av en auktoriserad revisor då en oberoende granskning av företagets årsredovisning och förvaltning genomförts. Både Bokslutsrapport och revisionsberättelse kan med fördel lämnas för ett uppdrag, det är inget motsatsförhållande utan de lämnas som kvalitetskvitto för de olika tjänsterna redovisning respektive revision. Bokslutsrapporten används som ett kvitto på att företagets redovisning håller hög kvalitet men ersätter dock inte den revisionsberättelse som är ett krav för företag som omfattas av den lagstadgade revisionsplikten.

Kvalitetssäkrad redovisning

En Redovisningskonsult som är Auktoriserad följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, vilket dessutom innebär att en Bokslutsrapport kan lämnas som ett kvitto på god kvalitet i företagets redovisning. Bokslutsrapporten är ett viktigt kvalitetskvitto till dig som är företagsledare och som på ett tydligt sätt vill kunna visa att företagets redovisning sköts på ett kvalitetssäkrat sätt. Hos banker och kreditinstitut är Bokslutsrapporten efterfrågad och ger dig som företagare bättre förutsättningar i näringslivet. Att kunna kvalitetssäkra företagets redovisning är en bra satsning för att säkerställa företagets ekonomiska rapportering.